Styrelsemedlemmar

Thule Groups styrelse består av sju ledamöter. Styrelsen leds av Stefan Jacobsson och ansvarar för frågor som rör bolagsstyrning, operativ uppföljning och långsiktiga strategiska beslut.